ALGEMENE VOORWAARDEN:

 1. Aanmelding en afzegging: De 1e les is een gratis proefles. De eerste maand van je zanglessen geldt als een proeftijd. Vanaf de tweede maand verbindt je je als zangleerling aan mijn praktijk. Vanaf dat moment heb je een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor de 1e van de maand waarin je gaat opzeggen. Als je een les wilt afzeggen, kun je dat per e-mail doen. Vierentwintig uur van te voren afzeggen betekent dat we een ander tijdstip zoeken om de gemiste les in te halen. Als ik een les afzeg, haal ik de les in. Ook dan zoeken we naar een voor ons beiden geschikt moment. Het is mogelijk iedere week les te krijgen of om de week. Een kennismakingscursus bestaat uit 2 lessen. Als je gebruik wilt maken van een kennismakingscursus, betaal je deze vooraf. (Tip: Ik verkoop deze korte cursus ook als een cadeaubon.)

 2. Betaling: Het lesgeld dient voor de 5e van iedere maand bijgeschreven te zijn op mijn bankrekeningnummer
  (het nummer geef ik je schriftelijk door bij aanmelding) t.n.v. Zangpraktijk 'Solitude' A.J.Vletter te Duiven onder vermelding van de naam van de leerling en de maand waarover het lesgeld verschuldigd is.

 3. Lestijd/-dag: In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder seizoen of het moment waarop de leerling instroomt een vaste lesdag en lestijd afgesproken.

 4. Restitutie: Indien de leerling(e) door ziekte of ongeval van de zangdocente Atie Vletter vier of meer aaneengesloten lessen mist, heeft de leerling(e) recht op restitutie van het lesgeld van de maand. Wanneer de leerling(e) een les mist door ziekte van Atie Vletter wordt die les in de eerstvolgende vakantie ingehaald.

 5. Verzuim: Het verzuim van de lessen door de leerling(e) geeft geen recht op gedeeltelijk of gehele terugbetaling van het lesgeld.

 6. Verhindering: Wanneer de leerling(e) minimaal 24 uur van tevoren aangeeft niet op de vaste tijd te kunnen komen, wordt er gekeken naar een alternatieve dag of tijd. In andere gevallen mist de leerling(e) de les.

 7. Vakantie: Voor het vakantierooster wordt uitgegaan van de vakanties van de basisscholen in de gemeente Zevenaar. Deze worden uitgereikt aan het begin van het seizoen. De zomervakantie beslaat de maand juli. Er is dan geen lesgeld verschuldigd.

 8. Rapporten en oudergesprekken: Tweemaal per jaar, voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie, worden de ouders uitgenodigd voor het bijwonen voor een les. Er is dan ruimte om te praten over de vorderingen van de leerling(e).

 9. Leermiddelen: Van de leerlingen wordt verwacht dat er naast de lessen regelmatig gestudeerd kan worden. De aanschaf van een eenvoudig keyboard en studieboeken en/of ander materiaal is voor de rekening van de leerling(e)